Макаёнак – гэта цэлая эпоха

(бібліяграфічны спіс літаратуры)

 1. Аб узнагароджанні пісьменніка Макаёнка А. Я. ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга : Указ Вярхоўнага Савета СССР // Звязда. – 1970. – 12 лістапада. – С. 1.
 2. Белевич, А. Талант на орбите / А. Белевич // Сельская газета. – 1970. – 12 ноября.
 3. Брандобовская, Л. Есть такой театр… / Л. Брандобовская // Знамя юности. – 1970. – 12 ноября. – С. 3.
 4. Даніленка, М. Шчодры талент / М. Даніленка // Гомельская праўда. – 1970. – 11 лістапада. – С. 4.
 5. Крупенька, Я. Арбіта маладосці / Я. Крупенька // Чырвоная змена. – 1970. – 12 лістапада. – С. 3.
 6. Кудла, Л. Пошук / Л. Кудла // Літаратура і мастацтва. – 1970. – 25 снежня. – С. 10.
 7. Лужанин, М. Оружием смеха / М. Лужанин // Советская Белоруссия. – 1970. – 12 ноября. – С. 4.
 8. Мельнікава, Л. Творчы шлях / Л. Мельнікава // Маяк. – 1970. – 12 лістапада. – С. 4.
 9. Пшыркоў, Ю. Талент драматурга / Ю. Пшыркоў // Звязда. – 1970. – 12 лістапада. – С. 4.
 10. Шамякін, І. Партрэт чалавека, драматурга, сябра / І. Шамякін // Літаратура і мастацтва. – 1970. – 13 лістапада. – С. 4–5.
 11. Абалкин, Н. Две семьи / Н. Абалкин // Правда. – 1971. – 20 мая. – С. 6.
 12. Літаратура нашых дзён // Звязда. – 1971. – 16 лютага. – С. 4.
 13. Колас, Г. Аб’ект даследавання – духоўная свядомасць / Г. Колас // Літаратура і мастацтва. – 1971. – 14, 21 мая. – С. 6–7.
 14. Колос, Г. В поисках положительного идеала / Г. Колос // Театр. – 1971. – № 10. – С. 37–44.
 15. Шаўлоўская, М. У новым жанры / М. Шаўлоўская // Маладосць. – 1971. – № 11. – С. 146–148.
 16. Браиловский, Л. Расставание с детством / Л. Браиловский // Театр. – 1972. – № 12. – С. 143–144.
 17. Колас, Г. Гнеў і пафас / Г. Колас // Маладосць. – 1972. – № 3. – С. 124.
 18. Колос, Г. Диспут на сцене – диспут в зале / Г. Колос // Литературная газета. – 1972. – 17 мая. – С. 6.
 19. Макаёнак Андрэй Ягоравіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. Т. 6 / рэдкал. : П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск.: Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыкл., 1972. – С. 545.
 20. Усікаў, Я. Пошук вядзе да адкрыццяў / Я. Усікаў // Полымя. – 1972. – № 8. – С. 210–233.
 21. Усікаў, Я. Праўда камедыйных характараў / Я. Усікаў // Звязда. – 1972. – 30 мая. – С. 4.
 22. Шамякин, И. На высокой орбите / И. Шамякин // Советская культура. – 1972. – 19 сентября. – С. 3.
 23. Колос, Г. Поиски и споры / Г. Колос // Театр. – 1973. – № 8. – С. 31–38.
 24. Матукоўскі, М. Загадка чалавека / М. Матукоўскі // Маладосць. – 1973. – № 12. – С. 139–144.
 25. Ракаў, В. Паўгадзіны з Андрэем Макаёнкам / В. Ракаў // Звязда. – 1973. – 8 красавіка. – С. 4.
 26. Сцепанчанка, У. Выверана праўдай жыцця / У. Сцепанчанка // Звязда. – 1973. – 25 кастрычніка. – С. 4.
 27. Усікаў, Я. Зброяй смеху / Я. Усікаў // Літаратура і мастацтва. – 1973. – 7 снежня.
 28. Шостак, И. Через пять лет / И. Шостак // Театр. – 1973. – № 1. – С. 65–69.
 29. Кабржыцкая, Т. Урокі адной камедыі / Т. Кабржыцкая // Літаратура і мастацтва. – 1974. – 27 верасня. – С. 4.
 30. Ліснеўскі, І. Зямныя і ўзнёслыя / І. Ліснеўскі // Літаратура і мастацтва. – 1974. – 15 лістапада. – С. 3.
 31. Шамякін, І. Смех сур’езны і вясёлы / І. Шамякін // Макаёнак, А. П’есы / А. Макаёнак. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1974. – С. 3–8.
 32. Романенко, А. Вера в человека // А. Романенко // Театр. – 1975. – № 3. – С. 31–34.
 33. Говорят деятели театра: Андрей Макаёнок // Театр. – 1976. – № 2. – С. 25–27.
 34. Макаёнок, А. Смех в наступлении : [беседа с А. Макаёнком / записала И. Симонова] // Соц. индустрия. – 1976. – 19 июня. – С. 3.
 35. Аб прысваенні тав. А. Я. Макаёнку ганаровага звання народнага пісьменніка БССР : Указ Вярхоўнага Савета БССР // Звязда. – 1977. – 2 лістапада. – С. 1.
 36. Вишневская, И. Андрей Макаёнок / И. Вишневская // Театр. – 1977. – №3. – С. 129–141.
 37. Ламсадзе, Л. Смяяцца, сапраўды, не грэх / Л. Ламсадзе // Гомельская праўда. – 1977. – 6 красавіка. – С. 3.
 38. Федарэнка, М. Аб мужнасці і гераізме / М. Федарэнка // Ленінец. – 1977. – 9 мая. – С. 2.
 39. Даніленка, М. Мой родны кут… : [А. Макаёнак і І. Шамякін з візітам на Гомельшчыне] // Гомельская праўда. – 1978. – 9 чэрвеня. – С. 1.
 40. Макаёнак, А. …Пакуль гумару хопіць : [інтэрв’ю з А. Макаёнкам / запісаў С. Лаўшук] // Літаратура і мастацтва. – 1978. – 6 студзеня. – С. 5–7.
 41. Вишневская, И. Л. Комедия на орбите / И. Л. Вишневская. – Москва: Советский писатель, 1979. – С. 238.
 42. Лавшук, С. Чтобы люди не печалились / С. Лавшук // Неман. – 1979. – № 12. – С. 160–181.
 43. Аб узнагароджанні пісьменніка Макаёнка А. Я. ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі : Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР // Звязда. – 1980. – 12 лістапада. – С. 1.; Сельская газета. – 1980. – 12 ноября.
 44. Быкаў, В. Маладая няўтрымлівасць таленту / В. Быкаў // Беларусь. – 1980. – № 11. – С. 10–12.
 45. Васілеўскі, П. Размова на адлегласці / П. Васілеўскі // Маладосць. – 1980. – № 11. – С. 153–161.
 46. Высокая орбита драматурга // Советская Белоруссия. – 1980. – 27 ноября.
 47. Зарэмба, Л. Працую сатырыкам / Л. Зарэмба // Народная газета. – 1980. – № 11. – С. 65–68.
 48. Лавшук, С. Гражданская сопричастность / С. Лавшук // Сельская газета. – 1980. – 12 ноября. – С. 4.
 49. Макаёнак, А. Ачышчальны смех : [гутарка з А. Макаёнкам / запісаў У. Левін] // Гомельская праўда. – 1980. – 12 лістапада. – С. 3.
 50. Матукоўскі, М. На арбіце – драматург / М. Матукоўскі // Літаратура і мастацтва. – 1980. – 14 лістапада. – С. 10.
 51. Розов, В. Книга о драматурге : [о книге И. Вишневской “Комедия на орбите”] / В. Розов // Театр. – 1980. – № 5. – С. 108–109.
 52. Салынский, А. Поздравляем юбиляра / А. Салынский // Литературная газета. – 1980. – 12 ноября. – С. 3.
 53. Сохар, Ю. Сцвярджэнне праўды і справядлівасці / Ю. Сохар // Звязда. – 1980. –12 лістапада. – С. 4.
 54. Сохар, Ю. Наканавана часам / Ю. Сохар // Полымя. – 1980. – № 11. – С. 222–230.
 55. Тюрина Т. С весельем и отвагой / Т. Тюрина // Знамя юности. – 1980. – 12 ноября. – С. 4.
 56. Шабан, Я. Па абавязку сэрца / Я. Шабан // Чырвоная змена. – 1980. – 12 лістапада. – С. 3.
 57. Шамякин, И. С верой в доброту / И. Шамякин // Советская Белоруссия. – 1980. – 12 ноября. – С. 4.
 58. Шаўлоўская, М. Макаёнак і беларускі тэатр / М. Шаўлоўская // Літаратура і мастацтва. – 1980. – 29 лютага. – С. 7.
 59. Вишневская, И. И опять – комедия / И. Вишневская // Литературная газета. – 1981. – 18 марта. – С. 8.
 60. Андрэй Ягоравіч Макаёнак : [некралог] // Гомельская праўда. – 1982. – 17 лістапада; Літаратура і мастацтва. – 1982. – 19 лістапада. – С. 10–11.
 61. Похороны А. Е. Макаёнка // Советская Белоруссия. – 1982. – 19 ноября. – С. 3.
 62. Об увековечении памяти А. Е. Макаёнка : Постановление Совета Министров Белорусской ССР № 109 от 5 апреля 1983 г. // Собрание законов Белорусской ССР, Указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР. – 1983. – № 11. – С. 174–175.
 63. Памяти А. Е. Макаёнка // Неман. – 1983. – № 1. – С. 176.
 64. Памяти А. Е. Макаёнка : [подписи В. Быков, М. Зарудный, В. Плучек] // Театр. – 1983. – № 1. – С. 95–96.
 65. Шамякін, І. Загартоўка характару / І. Шамякін // Літаратура і мастацтва. – 1983. – 25 лістапада. – С. 8–11.
 66. Орлова, Т. Сатира – жанр диалектический / Т. Орлова // Неман. – 1984. – № 12. – С. 159–161.
 67. Ткачоў, В. Журавіцкія сосны / В. Ткачоў // Літаратура і мастацтва. – 1984. – 30 лістапада. – С. 8.
 68. Шамякін, І. Тайны драмы / І. Шамякін // Маладосць. – 1984. – №1. – С. 7–69.
 69. Колас, Г. «Праблема Сафі Ларэн» / Г. Колас // Літаратура і мастацтва. – 1985. – 15 лістапада. – С. 8–9.
 70. Макаёнак, А. Пры яркім святле рампы / А. Макаёнак // Літаратура і мастацтва. – 1985. – 5 ліпеня. – С. 10–11.
 71. Сабалеўскі, А. Сёння і пятнадцать гадоў назад / А. Сабалеўскі // Літаратура і мастацтва. – 1985. – 26 ліпеня. – С. 10–11.
 72. Аповесць пра сябра // Шамякін, І. Карэнні і галіны / І. Шамякін. – Мінск, 1986. – С. 183–270.
 73. Гроднеў, М. Музей Андрэя Макаёнка / М. Гроднеў // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1986. – № 3. – С. 25–28.
 74. Кукса, И. Музей драматурга / И. Кукса // Знамя юности. – 1986. – 28 января. – С. 4.
 75. Лаўшук, С. Рыцар ідэйнай чысціні / С. Лаўшук // Іменем чалавечнасці. – Мінск, 1986. – С. 142–149.
 76. Лужанин, М. Мой сосед Макаёнок / М. Лужанин // Нёман. – 1986. – № 1. – С. 125–134.
 77. Макаёнак Андрэй Ягоравіч // Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi : у 5 т. Т. 3. / рэдкал.: I. П. Шамякiн (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск.: БелСЭ, 1986. – С. 399–400.
 78. Марціновіч, А. У Журавічы да Андрэя Макаёнка : [аб стварэнні музея на радзіме пісьменніка] / А. Марціновіч // Літаратура і мастацтва. – 1986. – 7 лютага. – С. 3.
 79. Ткачоў, В. Удзячная памяць землякоў : [у Журавічах Рагачоўскага раёна адкрыты музей А. Макаёнка] / В. Ткачоў // Гомельская праўда. – 1986. – 29 студзеня. – С. 4.
 80. Шабалін, А. Любіць і ненавідзець / А. Шабалін // Беларусь. – 1986. – № 11. – С. 26–27.
 81. Колас, Г. «Тады і я міністра – прызнаю» / Г. Колас // Мастацтва Беларусі. – 1987. – № 3. – С. 19–22.
 82. Макаёнок Андрей Егорович // Их именами названы… : Энцикл. справочник / БелСЭ; редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) [и др.]. – Мінск, БелСЭ, 1987. – С. 386–387.
 83. Быков, В. Соратник / В. Быков // Неман. – 1988. – № 10. – С. 125–127.
 84. Делец, М. Вся жизнь – и одна несостоявшаяся встреча / М. Делец // Неман. – 1988. – № 10. – С.143–146.
 85. Евтушенко, Е. Отважный человек / Е. Евтушенко // Нёман. – 1988. – № 10. – С. 127.
 86. Зарудный, М. Засеянное поле / М. Зарудный // Нёман. – 1988. – № 10. – С. 130–132.
 87. Капусцін, А. Адзін вечар з Макаёнкам / А. Капусцін // Літаратура і мастацтва. – 1988. – 21 кастр. – С. 9.
 88. Кірыенка, К. Размова з Андрэем Макаёнкам / К. Кірыенка // Літаратура і мастацтва. – 1988. – 11 сакавіка. – С. 8–9.
 89. Матуковский, Н. Смех – дело серьезное / Н. Матуковский // Неман. – 1988. – № 10. – С. 127–130
 90. Попов, Г. Живой среди живых / Г. Попов // Неман. – 1988. – № 10. – С. 132–140.
 91. Чергинец, Н. Незабываемые встречи / Н. Чергинец // Неман. – 1988. – № 10. – С.141.
 92. Колас, Г. Аўтографы дзевяты і дзесяты / Г. Колас // Полымя. –1989. – № 1. – С. 193–205.
 93. Казбярук, У. На паўночным завулку / У. Казбярук // Беларусь. – 1990. – № 11. – С. 32–33.
 94. Колас, Г. Пасягаю на вялікае / Г. Колас // Літаратура і мастацтва. – 1990. – 31 жніўня. – С. 13–15; 7 верасня. – С. 13.
 95. Кулакоўскі, А. Пісьмы з Журавіч / А. Кулакоўскі // Полымя. – 1990. – № 11. – С. 173–190.
 96. Лаўшук, С. Яго муза смяялася скрозь слёзы / С. Лаўшук // Звязда. – 1990. – 20 лістапада. – С. 3.
 97. Нячай, В. Андрэй Макаёнак: кантакты з экранам / В. Нячай // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 11. – С. 62–67.
 98. Васючэнка, П. Музей А. Макаёнка / П. Васючэнка // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 4. – С. 79.
 99. Андрэй Макаёнак // Памяць : Гіст.- дакум. хроніка Рагач. р-на / Беларус. Энцыкл.; гал. рэд. Беларус. Энцыкл.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]; маст. А. М. Хількевіч. – Мінск, БелЭн, 1994. – С. 489–491.
 100. Макаёнак Андрэй // Беларускiя пiсьменнiкi: бiябiблiягр. слоўн.: у 6 т. Т. 4. / Iн-т лiт. iмя Я. Купалы АН Рэспублiкi Беларусь, Беларус. Энцыкл.; пад рэд. А. В. Мальдзiса; рэдкал.: I. Э. Багдановiч [і інш.]. – Мінск, Бел. Эн, 1994. – С.167–175.
 101. Швяцова, Н. Багападобны біблейскі старац, або Прароцтва Макаёнка Андрэя / Н. Швяцова // Тэатральная Беларусь. – 1994. – № 5. – С. 50–52.
 102. Басуматрава, С. Вуліца Макаёнка : [верш] / С. Басуматрава // Свабоднае слова. – 1995. – 11 лістапада. – С. 4.
 103. Лаўшук, С. Равеснік купалаўскага тэатра / С. Лаўшук // Літаратура і мастацтва. – 1995. – 17 лістапада. – С. 6.
 104. Лаўшук, С. Жыць ды жыць бы яму / С. Лаўшук // Роднае слова. – 1995. – № 11. – С. 3–9.
 105. Лісоўскі, С. «Я сын вёскі…» / С. Лісоўскі // Свабоднае слова. – 1995. – 11 лістапада. – С. 4.
 106. Лугавая, Н. Вечарына памяці / Н. Лугавая // Навіны АН Беларусі. – 1995. – 24 лістапада. – С. 1.
 107. Макаёнак Андрэй Ягоравіч // Беларусь : энцыкл. даведнік / Беларус. Энцыкл. ; рэд. калегія: Б. І. Сачанка ( гал.рэд.) [і інш.] ; маст. М. В. Драко, А. М. Хількевіч. – Мінск, БелЭн., 1995. – С. 457.
 108. Попов, Г. Откуда течет «Неман» / Г. Попов // Неман. – 1995. – № 1. – С. 10–25.
 109. Шабалін, А. «Ен ішоў па жыцці нібыта з аголенымі нервамі, прымаючы чужы боль, як уласны…» / А. Шабалін // Народная газета. – 1995. – 11–13 лістапада. – С. 7.
 110. Шурховецкий, В. По минному полю комедии / В. Шурховецкий // Во славу Родины. – 1995. – 11 ноября. – С. 3.
 111. Лукша, В. Толькі адзін дзень / В. Лукша // Кніга і мы. – 1996. – № 5.
 112. Дзялец, М. Як шукалі крамолу ў Макаёнка / М. Дзялец // Звязда. – 1997. – 9 жніўня. – С. 9.
 113. Шамякiн, I. П. Роздум на апошнім перагоне. Дзённікі 1980–1995 гадоў : [А. Макаёнак] / Iван Пятровiч Шамякiн. – Мінск, 1998 – С. 12, 68.
 114. Дитлов, А. Подарок Андрею Макаёнку / А. Дитлов // Рэспубліка. – 1999. – 10 красавіка. – С. 5.
 115. Макаёнак Андрэй Ягоравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. Т. 9. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд. [і інш.]. – Мінск, БелЭН, 1999. – С. 132.
 116. Андрэю Макаёнку – 80 // Свабоднае слова. – 2000. – 15 лістапада. – С. 2.
 117. Аўрамчык, М. Аматар дасціпных розыгрышаў / М. Аўрамчык // Маладосць. – 2002. – № 9–10. – С. 141–147.
 118. Барханаў, В. Гасцей сабраў Макаёнак / В. Барханаў // Літаратура і мастацтва. – 2000. – 1 снежня. – С. 12.
 119. Бова, В. Нельга забыць / В. Бова // Голас Веткаўшчыны. – 2000. – 22 лістапада. – С. 2.
 120. Вішнеўскі, А. З Макаёнкам Андрэем душа дабрэе / А. Вішнеўскі // Беларуская думка. – 2000. – № 10. – С. 44–51.
 121. Гатоўчыц, А. Арбіта драматурга / А. Гатоўчыц // Народная газета. – 2000. – 21 лістапада. – С. 4.
 122. Іранічны драматург Андрэй Макаёнак // Голас Радзімы. – 2000. – 6 снежня. – С. 4.
 123. Кавалёў, М. З любоўю да земляка / М. Кавалёў // Свабоднае слова. – 2000. – 22 лістапада. – С. 3.
 124. Кавалёў, М. Сузор’е талентаў / М. Кавалёў // Свабоднае слова. – 2000. – 15 лістапада. – С. 3.
 125. Кавалёў, М. Ушанавана памяць Андрэя Макаёнка / М. Кавалёў // Новы дзень. – 2000. – 12 снежня. – С. 3.
 126. Каліна, Л. Аб’яднаныя тэатрам / Л. Каліна // Гомельская. праўда. – 2000. – 25 лістапада. – С. 6.
 127. Клыга, А. Андрей Макаенок вновь на малой родине : [в д. Журавичи Рогачевского района открыт памятник] / А. Клыга // 100%. – 2000. – 23 ноября.
 128. Крук, У. Макаёнак чытае п’есы / У. Крук : [фотаздымкі] // Беларусь. – 2000. – № 11–12. – С. 46–47.
 129. Лаўшук, С. «Толькі больш працаваць і вучыцца» / С. Лаўшук // Роднае слова. – 2000. – № 11. – С. 87–90.
 130. Лёс драматурга // Бугаёў, Д. Спавядальнае слова : Літаратурная крытыка, успаміны / Д. Бугаёў . – Мінск, Мастацкая літаратура, 2001. – С. 281–322.
 131. Литвин, А. Где же вы сейчас, друзья-писатели ? / А. Литвин // Народная газета. – 2000. – 11 лістапада. – С. 7.
 132. Мамачкін, Д. Андрэй Макаенак : знаёмы незнаёмец / Д. Мамачкін // Гомельская праўда. – 2000. – 9 лістапада.
 133. На родине драматурга // Гомельские ведомости. – 2000. – 23 ноября. – С. 2.
 134. Пясняр зямлі пад белымі крыламі // Свабоднае слова. – 2000. – 6 снежня. – С. 4.
 135. Ткачоў, В. Журавічы помняць Макаёнка / В. Ткачоў // Маладосць. – 2000. – № 10. – С. 232–239; Гомельская праўда. – 2000. – 14 кастрычніка. – С. 3.
 136. Шамякін, І. Жыццёвы тэатр Андрэя Макаёнка : [гутарка з І. Шамякіным / запісала Т. Падаляк] // Звязда. – 2000. – 11 лістапада. – С. 7.
 137. Аўрамчык, М. Аматар дасціпных розыграшаў / М. Аўрамчык // Маладосць. – 2002. – № 9–10. – С. 141–147.
 138. Маляўка, П. Талент чалавечнасці і дабрыні / П. Маляўка // Роднае слова. – 2002. – № 12. – С. 17–19.
 139. «Хлопцы, у нас так дрэнна з гумарам» // Арлоў, У. Магія белага экрана / Уладзімір Арлоў. – Мінск : Беларусь, 2002. – С. 135–139. 957584 иск.
 140. Абакумовская, Т. Неугомонный талант / Т. Абакумоўская // Рэспубліка. – 2003. – 12 лістапада. – С. 3.
 141. Лавшук, С. Потому что родился в четверг… / С. Лаўшук // Неман. – 2003. – № 12. – С. 172–183.
 142. Драбеня, Ф. В. Пошукі і знаходкі беларускай драматургіі ў жанры аднаактавай п’есы : [у т. л. упамінаецца А. Макаёнак] / Ф. В. Драбеня // Слово в культуре : сборник научных статей / Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины». – Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. – С. 261–266. 979039 окр
 143. Лаўшук, С. С. Андрэй Макаенак / С. С. Лаўшук // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. Т 4. Кн. 1. – Мінск, 2004. – С. 237–269.
 144. Шчэрба, С. Гратэск і сатыра ў сучаснай беларускай драматургіі (ХХ стагоддзе) : [у т.л. пра А. Макаёнка] / С. Шчэрба // Маладосць. – 2004. – № 11. – С. 150–155.
 145. Вялічка, Л. Не забылі славутага земляка / Л. Вялічка // Гомельская праўда. – 2005. – 17 лістапада. – С. 2.
 146. Им гордится Рогачевщина // Свабоднае слова. – 2005. – 16 лістапада. – С.1.
 147. Кавалёў, М. Адзначылі юбілей / Міхаіл Кавалёў // Свабоднае слова. – 2005. – 16 лістапада. – С. 1.
 148. Кавалёў, М. Наш знакаміты зямляк / М. Кавалёў // Свабоднае слова. – 2005. – 12 лістапада. – С. 1.
 149. Канопліч, П. Майстэрства драматурга / П. Канопліч // Светлае жыццё. – 2005. – 12 лістапада. – С. 4.
 150. Раеўскі, В. М. Андрэй Макаёнак, знаёмы і незнаёмы : [гутарка з народным артыстам РБ, рэжысёрам В. М. Раеўскім / запісаў Міхась Кавалёў] // Белорусская нива. – 2005. – 30 ноября. – С. 4.
 151. Раеўскі, В. М. З людзьмі і для людзей : [гутарка з народным артыстам РБ, рэжысёрам В. М. Раеўскім / запісаў Міхась Кавалёў] // Гомельская праўда. – 2005. – 12 лістапада. – С. 3.
 152. Цветков, Ю. «Не забывай, что в любой момент может выскочить рябая свинья…» : [воспоминания о Макаёнке Андрее Егоровиче] / Юрий Цветков // Рэспубліка. – 2005. – 12 лістапада. – С.10.
 153. Шабалин, А. Улица Макаёнка / А. Шабалин // Аргументы и факты. – 2005. – Ноябрь (№ 45). – С. 9.
 154. Шурховецкий, В. … Чтобы добро творить / Владимир Шурховецкий // Белорусская военная газета. – 2005. – 12 ноября. – С.2.
 155. Якавенка, Н. Школа гневу і любові / Наталля Якавенка // Літаратура і мастацтва. – 2005. – 11 лістапада. – С.15.
 156. Кавалёў, М. Наш зямляк, народны пісьменнік / Міхась Кавалёў // Свабоднае слова. – 2006. – 11 лістапада. – С. 3.
 157. С Макаёнком без Макаёнка // Беларуская думка. – 2007. – № 9. – С. 130–132.
 158. Шамякiн, I. П. Збор твораў. Т. 8. : [успаміны пра Андрэя Макаёнка] / Iван Пятровiч Шамякiн. – Мінск, 2007 – С. 425.
 159. Верціхоўская, М. І. Вывучэнне творчасці Андрэя Макаёнка : [на трэцяй старонцы вокладкі партрэт А. Макаёнка работы мастака А. І Карповіча] / М. І. Верціхоўская // Беларуская мова і літаратура. – 2009. – № 4. – С. 3–20.
 160. Цветков, Ю. Павлинка Людмилы Сенчиной : [из воспоминаний о работе Андрея Макаёнка, автора сценария фильма «После ярмарки», с Людмилой Сенчиной (1972 г.)] / Ю. Цветков // Рэспубліка. – 2009. – 9 снежня. – С. 10.
 161. Барханаў, В. Жыве памяць / Васіль Барханаў // Літаратура і мастацтва – 2010. – 26 лістапада. – С. 3.
 162. Васючэнка, П. Камедыя з сакрэтам / Пятро Васючэнка // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 12 лістапада. – С. 1.
 163. Галоўны камедыёграф краіны // Вожык. – 2010. – № 2. – С. 53.
 164. 90 гадоў з дня нараджэння Андрэя Макаёнка // Наша слова. – 2010. – 10 лістапада. – С. 1.
 165. Кавалёў, М. Наш зямляк – гонар краіны / Міхась Кавалёў // Свабоднае слова. – 2010. – 11 лістапада. – С. 1.
 166. Казюкін, Я. Арбіта пастушка з вёскі Борхаў : [шэсць цікавых эпізодаў з жыцця народнага пісьменніка Беларусі Андрэя Макаёнка] / Яўген Казюкін // Белорусская нива. – 2010. – 12 ноября. – С. 7.
 167. Лаўшук, С. Калі не я – дык хто? [Да 90-годдзя з дня нараджэння Андрэя Макаёнка] / Сцяпан Лаўшук // Роднае слова. – 2010. – № 11. – С. 29–32.
 168. Лаўшук, С. На творчай арбіце Андрэя Макаёнка / Сцяпан Лаўшук // Полымя. – 2010. – № 8. – С. 136–146.
 169. “Лявоніха на арбіце” : [падчас святкавання 90-гадовага юбілею Андрэя Макаёнка навучэнцы Журавіцкай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы Рагачоўскага раёна паказалі сцэны з спектакля “Лявоніха на арбіце”] // Свабоднае слова. – 2010. – 27 лістапада. – С. 3.
 170. Мудры смех : [у Нацыянальнай бібліятэцы арганізавана выстава, прысвечаная творчасці Андрэя Макаёнка] // Голас Радзімы. – 2010. – 25 лістапада. – С. 4.
 171. Папоў, Г. Старонкі з дзённіка (гісторыя публікацыі ў “Нёмане” ліставання А. Твардоўскага і М. Ісакоўскага) : [Андрэй Макаёнак вёў перамовы з роднымі пісьменнікаў] / Георгій Папоў // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 19 лістапада. – С. 13; .26 лістапада. – С. 14. ; 3 снежня. – С. 13.
 172. Пузевіч, Ж. Магутны талент / Ж. Пузевіч, Т. Калабіна // Новае Палессе. – 2010. – 17 лістапада. – С. 6.
 173. Сцяпура, Н. “Вы тут бегаеце, а тры народных пры лучыне вершы пішуць…” : [успаміны пра Андрэя Макаёнка] / Наталля Сцяпура // Рэспубліка. – 2010. – 12 лістапада. – С. 4.
 174. Шамякін, І. За адзін толькі дзень… : [урывак з “Аповесці пра сябра”, прысвечанай народнаму пісьменніку Беларусі Андрэю Макаёнку] / Іван Шамякін // Вожык. – 2010. – № 2. – С. 54–55.
 175. Шамякина, Т. О «Тайне драмы» и двух друзьях : Воспоминания об Андрее Макаёнке / Татьяна Шамякина // Нёман. – 2011. – № 1. – С. 197–206.
 176. З літаратурнай хронікі 50-гадовай даўніны : [фота П. Васілеўскага з А. Макаёнкам, І. Шамякіным] // Культура. – 2013. – 28 верасня. – С. 14.
 177. Андрей Макаёнок. Незатюканный апостол : [хроникально-документальный фильм об А. Е. Макаёнке.; режиссёр Александр Анисимов] // Сельская газета. – 2015. – 5 ноября. – С. 18.
 178. Анисенко, В. Макаёнок – это целая эпоха: Драматург на все времена : [из воспоминаний заслуженного деятеля искусств, художественного руководителя Национального академического театра им. Я. Колоса] / Валерий Анисенко // Нёман. – 2015. – № 12. – С. 183.
 179. Грышчук, Н. Я працую Макаёнкам : [Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры адзначыў 95-гадавіну з дня нараджэння драматурга Андрэя Макаёнка] / Наста Грышчук // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 20 лістапада. – С. 1, 7.
 180. І гора – паўгора, калі з людзьмі разам : [да 95-годдзя А. Макаёнка] // Светлагорскія навіны. – 2015. – 20 кастрычніка. – С. 6.
 181. Камягін, Ю. Сяржант Лобан, лейтэнант Макаёнак …: [у тым ліку пра Андрэя Макаёнка] / Юрый Камягін // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 7 жніўня. – С. 14.
 182. Лаўшук, С. Узорваючы агрэхі эпохі / Сцяпан Лаўшук // Полымя. – 2015. – № 12. – С. 139–149.
 183. Лукин, Е. Андрей Макаёнок. Незатюканный апостол : [хроникально-документальный фильм об А. Е Макаёнке; режиссер Александр Анисимов] / Евгений Лукин // Телевид-инфо. – 2015. – 11 ноября. – С. 14.
 184. Луценко, Б. Макаёнок – это целая эпоха: Я тебя помню, часто разговариваю с тобой… : [беседа с заслуженным деятелем искусств, режиссером Национального академического театра им. М. Горького Борисом Луценко / записала Анастасия Василевич] // Нёман. – 2015. – № 12. – С.170–177.
 185. Луценко, Б. 95 лет со дня рождения Андрея Макаёнка, известного драматурга, который на протяжении многих лет возглавлял журнал “Нёман” / Борис Луценко // Нёман. – 2015. – № 11. – С. 225.
 186. Маліноўскі, А. У чэрвеньскім нумары за 1951 год / Алесь Маліноўскі // Полымя. – 2015. – № 6. – С. 188–191.
 187. Овсянников, Г. Макаёнок – это целая эпоха: Это была его эпоха : [беседа с народным артистом СССР, актёром Национального академического театра им. Я. Купалы Геннадием Овсянниковым / записала Полина Питкевич] // Нёман. – 2015. – № 12. – С.176–182.
 188. Ударцева, Е. На одной орбите с талантливым драматургом / Елена Ударцева // Свабоднае слова. – 2015. – 17 лістапада. – С. 1, 2.
 189. Шамякіна, Т. Драма камедыёграфа : [мемуарныя нататкі пра Андрэя Макаёнка] / Таццяна Шамякіна // Полымя. – 2015. – № 11. – С. 112–123.
 190. Макаенок, Л. И. Мой Макаенок : [из воспоминаний жены драматурга Любови Ивановны Макаенок / беседовала Тамара Крюченко] // Гомельская праўда. – 2016. – 26 мая. – С. 14.
 191. Марціновіч, А. З Рагачоўскага рога – усяго многа : [аб знакамітых пісьменніках Рагачоўшчыны: Андрэй Макаёнак і інш.] / Алесь Марціновіч // Полымя. – 2016. – № 8. –С. 171–190.
 192. Пятрушчава, Н. Памятаем, любім і беражом : [музей А. Макаёнка ў Журавічах] / Наталля Пятрушчава // Свабоднае слова. – 2016. – 2 верасня. – С. 7.
 193. Чэмер, М. Дарогі і ўрокі Андрэя Макаёнка / Мікола Чэмер // Настаўніцкая газета. – 2016. – 3 верасня. – С. 12–13.
 194. Серыкава, Н. “Каб людзі не журыліся” : [у Гомельскай абласной бібліятэцы адкрыта Мемарыяльная зала народнага пісьменніка Беларусі А. Я. Макаёнка] / Н. Серыкава // Літаратура і мастацтва. – 2018. – 6 красавіка. – С. 11.
 195. Серыкава, Н. Смех – справа сур’ёзная : [у Гомельскай абласной бібліятэцы адкрыта Мемарыяльная зала народнага пісьменніка Беларусі А. Я. Макаёнка] / Н. Серыкава // Метамарфозы. – 2018. – № 1. – С. 12–14.
 196. Дралюк, В. Рукописи не молчат : [в Гомельской областной библиотеке открыт Мемориальный зал А. Е. Макаенка] / В. Дралюк // СБ. Беларусь сегодня. – 2018. – 20 апреля. – С. 9.
 197. Серыкава, Н. Народнаму пісьменніку – асобная музейная зала : [у бібліятэцы адкрыта Мемарыяльная зала народнага пісьменніка Беларусі А. Я. Макаёнка] / Н. Серыкава // Краязнаўчая газета. – 2018. – Красавік (№14). – С. 6.