1979

Кніга Галіны Васілеўскай «Бывай, Грушаўка!» з дароўным надпісам: «Андрэю Ягоравічу Макаёнку з любоўю. Галіна Вішнеўская. 6. VII. 79 г.»

Васілеўская, Г. Бывай, Грушаўка! : аповесць-хроніка / Галіна Васілеўская. – Мінск : – Маст. літ., 1978. – 224 с. : іл.

Галіна Ануфрыеўна Васілеўскаябеларуская пісьменніца.

Кніга Іны Люцыянаўны Вішнеўскай «Комедия на орбите» з дароўным надпісам аўтара: «Дорогому обьекту от благодарного и любящего суб’екта. Спасибо за талант, юмор, дружбу. Жду рецензий, восторгов, потока телеграмм. Хорошо бы все это, да по белорусски. Подумай! Поставят. Подпись».

Вишневская, И. Комедия на орбите : очерк творчества / И. Вишневская. – Москва : Сов. писатель, 1979. – 237 с.

Іна Люцыянаўна Вішнеўскаясавецкая і расійская пісьменніца, педагог, літаратуразнаўца. Тэатральны і літаратурны крытык. Доктар мастацтвазнаўства, прафесар.

 
Кніга Івана Грамовіча «Выбраныя творы» (том 1) з дароўным надпісам аўтара: «Дарагому Андрэю Макаёнку – за смех, за дружбу – з бадзёрымі пачуццямі і сардэчнымі пажаданнямі. Іван Грамовіч. 2 лютага 1979 года».

Грамовіч, І. І. Выбраныя творы : у 2 т. / І. І. Грамовіч. – Мінск : Маст. літ., 1978. – Т. 1 : Апавяданні, навелы, гумар, мініяцюры. – 368 с.

Іван Іванавіч Грамовіч – беларускі пісьменнік, празаік. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Заслужаны работнік культуры Беларусі. Кніга Габрыэля Гарсія

Кніга Н. Джумаева «Холостой выстрел» з дароўным надпісам аўтара: «Многоуважаемому Андрею Егоровичу – моему доброму «трибуналу» во время Ашхабадского семинара 1979 г. с пожеланиями передать привет от туркменских читателей Ивану Шамякину, который на Вас очень похож в чем-то – думаю, не только внешне, но и духовно. Нариман Джумаев. 22/III79».

Джумаев, Н. Холостой выстрел : повести и рассказы  / Н. Джумаев ; пер. с туркм. – Москва : Сов. писатель, 1973. – 285 с.

Нарыман Джумаеўтуркменскі пісьменнік.

Кніга Васіля Казачэнкі «Отчий дім» з дароўным надпісам аўтара: «Драматічно-комедійному розбишаці – дорогому Андрію Макайонку з незмінною і застарілою любов’ю та повагаю! В. Козаченко. 17. XII. 79 р. Москва. Знову   п-чимся! – в новому 1980 році!».

Козаченко, В. Отчий дім : роман  / В. П. Козаченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 207 с.

Васіль Паўлавіч Казачэнка – савецкі ўкраінскі пісьменнік.  Першы сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Украіны.

Кніга Міколы Ягоравіча Матукоўскага «П’есы» з дароўным надпісам аўтара: «Майму галоўнаму настаўніку, таварышу, пабраціму па зброі. Чалавеку, дзякуючы якому я стаў пісаць і які быў для мяне апорай і падтрымкай у цяжкія гадзіны – Андрэю Макаёнку. 6.VI.79 г. Матукоўскі.»

Матукоўскі, М. П’есы / М. Матукоўскі. – Мінск : Маст. літ., 1979. – 272 с.

Мікалай Ягоравіч Матукоўскі – беларускі пісьменнік, драматург, журналіст. Член Саюза журналістаў. Член Саюза пісьменнікаў  Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.

Кніга Сяргея Арлова «Костры» з дароўным надпісам аўтара: «Андрею Егоровичу в память о совместном путешествии с Сергеем. 24.1.79 г.  Москва, В 311, ул. Крупской 8, корп. 3, кв. 106. Орлова В. С.»

Орлов, С. Костры : стихи / Сергей Орлов. – Москва : Сов. писатель, 1978. – 247 с.

Сяргей Сяргеевіч Арлоў – рускі савецкі паэт і сцэнарыст.

Кніга Эдуарда Скобелева «Мирослав, князь дреговичский» з дароўным надпісам аўтара: «Дорогой Андрей Егорович! Спасибо жизни, она иногда довольно близко ставила меня к Вам. Ваша натура, Ваш характер и Ваш талант меня поразили. Если я и мечтаю о чем-либо, то это о том, чтобы написать о Вас (живом и здоровом) умную книгу, которой Вы заслуживаете.  Всегда Ваш Эдуард. сент. 79».

Скобелев, Э. Мирослав – князь дреговичский. Дума о минувшем / Э. Скобелев. – Минск : Маст. літ., 1979. – 430 с.

Эдуард Марцінавіч Скобелеў – празаік, паэт. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Кніга Юрыя Максімавіча Сохара «На пульсе жыцця» з дароўным надпісам аўтара: «Галоўнаму герою гэтай сціплай кніжкі, паважанаму Андрэю Ягоравічу Макаёнку з пажаданнем добрага здароўя і далейшых поспехаў на ніве драматургічнай творчасці. 21.XI.1979 г. Юр. Сохар».

Сохар, Ю. М. На пульсе жыцця: Андрэй Макаёнак і беларускі тэатр / Ю. М. Сохар. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 160 с.

Юрый Максімавіч Сохар – беларускі тэатразнавец, акцёр, пісьменнік, кандыдат мастацтвазнаўства.

Кніга Анатоля Чапурава «Иду к океану» з дароўным надпісам аўтара: «Дорогим друзьям моим – Любови Ивановне и Андрею Макаёнкам от всего сердца на добрую память о встрече в Москве и с лучшими пожеланиями. А. Чепуров. 15 марта 1979.»

Чепуров, А. Иду к океану : стихи / А. Чепуров. – Ленинград : Сов. писатель, 1978. – 112 с.

Анатоль Мікалаевіч Чапураў – рускі савецкі паэт. 

Да выбару года