1978

Кніга «Беларуская дакастрычніцкая драматургія» з дароўным надпісам укладальніка С. С. Лаўшука: «Паважанаму Андрэю Ягоравічу на добрае выкарыстанне. 9.IX.1978 г. С. Лаўшук».

Беларуская дакастрычніцкая драматургія / уклад.,падрыхт. тэкстаў, уступ. арт. і камент. С. С. Лаўшука. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 536 с.

Сцяпан Сцяпанавіч Лаўшук – беларускі літаратуразнавец, пісьменнік. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар.

Кніга «Белоруска бреза» з дароўным надпісам аўтара на балгарскай мове.

Вылчев, Н. Белоруска бреза / Найден Вылчев. – София : Партиздат, 1978. – 227 с.

Найдзен Станеў Вылчаў – балгарскі паэт і перакладчык.

Кніга Леаніда Левановіча «Мадонна з кветкаю» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю Ягоравічу Макаёнку з удзячнасцю за блаславенне ў СП, што Вы адважыліся зрабіць, калі яшчэ не было гэтай кніжкі. Жадаю вам шчасця і новых выдатных п’ес. Ад сэрца – Л. Левановіч. 19 кастрычніка 1978 г.»

Левановіч, Л. Мадонна з кветкаю : апавяданні / Л. Левановіч. – Мінск : Маст. літ., 1976. – 176 с.

Леанід Кірэевіч Левановіч (сапр. Лявонаў) – празаік, драматург. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Кніга МаксімаЛужаніна «З ранку да вечара» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю Макаёнку, аднаму з герояў гэтай кнігі. Максім Лужанін. 16.XI.78.»

Лужанін, М. З ранку да вечара : роздумы, водгукі, накіды партрэтаў / Максім Лужанін. – Мінск : Маст. літ., 1978. – 447 с.

Максім Лужанін (сапр. Аляксандар Амвросьевіч Каратай) – беларускі  савецкі паэт, празаік, кінадраматург і перакладчык. Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР. Заслужаны дзеяч культуры Польшчы. Член Саюза пісьменнікаў СССР. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа.

Кніга Габрыэля Гарсія Маркеса  «Осень патриарха» з дароўным надпісам перакладчыка з іспанскай мовы Валянціна Яфімавіча Тараса: «Андрею Макаёнку в память долгих мытарств вокруг этой книги – Валентин Тарас. 15.12.78 г.»

Гарсиа Маркес, Г. Осень патриарха : роман / Габриэль Гарсиа Маркес; пер. с исп. В. Тараса и К. Шермана. – Москва : Худож. лит., 1978. – 270 с.

Валянцін Яфімавіч Тарас – беларускі паэт, крытык і перакладчык.

Кніга Алеся Петрашкевіча «П’есы» з дароўным надпісам аўтара: «Дарагому Андрэю Ягоравічу Макаёнку з шчырай удзячнасцю за ўсё добрае. А. Петрашкевіч. 22.I.78 г.»

Петрашкевіч, А. П’есы / А. Петрашкевіч. – Мінск : Маст. літ., 1976. – 208 с. : іл.

Алесь (Аляксандр Лявонавіч) Петрашкевічдраматург, празаік, публіцыст, кінасцэнарыст. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Член Саюза журналістаў Беларусі. Кандыдат гістарычных навук. Заслужаны работнік культуры Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.

Кніга «Радуга» з дароўным надпісам татарскага паэта Аміра Махмудава: «Андрею Егоровичу Макаенку – с глубоким уважением. Амир Махмудов. 18. 5. 1978».

Радуга : стихи поэтов Башкирии, Мордовии, Татарии, Чувашии и Куйбышевской области / сост. Б. С. Соколов. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1977. – 152 с.

Амір Махмудаўтатарскі паэт, літаратурны крытык, пісьменнік, член Саюза пісьменнікаў СССР.

Кніга Эдуарда Скобелева «Маятник надежды» з дароўным надпісам аўтара: «Дорогому Андрею Егоровичу Макаёнку с любовью, несмотря на сложности в «Немане». Всегда Ваш Э. Скобелев. Июнь 1978».

Скобелев, Э. Маятник надежды : роман / Эдуард Скобелев. – Минск : Маст. літ., 1978. – 272 с. : ил.

Эдуард Марцінавіч Скобелеўпразаік, паэт. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Кніга Юрыя Максімавіча Сохара «Особенности комедийно-сатирической драматургии Андрея Макаёнка и ее воплощение на белорусской сцене» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю Ягоравічу Макаёнку – шчыраму мастаку і прыгожаму чалавеку з пажаданнем добрага здароўя, цікавых камедыйна-сатырычных п’ес. З павагаю і сімпатыяй. Юр. Сохар. 20.X.1978 г.»

Сохарь, Ю. М. Особенности комедийно-сатирической драматургии Андрея Макаёнка и ее воплощение на белорусской сцене : автореф. дис. канд. искусствоведения : 17.00.01 / Ю. М. Сохарь ; М-во культуры РСФСР, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград, 1978. –  35 с. 

Юрый Максімавіч Сохар – беларускі тэатразнавец, акцёр, пісьменнік, кандыдат мастацтвазнаўства.

Кніга Івана Шамякіна «Экзамен на осень» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю Макаёнку. У драматургіі ты мой хросны бацька. А ў бацькі, нават хроснага, ёсць абавязкі. Ну хаця б чытаць невясёлыя п’есы мае. Вясёлую я не напішу ўжо: начытаўся Талстога. 3.XI.78 г. Іван Шамякін».

Шамякин, И. Экзамен на осень : пьесы / Иван Шамякин. – Москва : Сов. писатель, 1978. – 312 с.

Іван Пятровіч Шамякін – народны пісьменнік Беларусі, празаік, драматург, грамадскі дзеяч. Герой Сацыялістычнай працы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа, Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне тэатральнага мастацтва, кінематаграфіі, радыё і тэлебачання.

Кніга Івана Шамякіна «Атланты и кариатиды» з дароўным надпісам аўтара: «Любовь Ивановне, Андрею Макаёнку, моим искренним друзьям, – с любовью, на вечную дружбу. Іван Шамякін. 22.XI.78 г.»

Шамякин, И. Атланты и кариатиды / Иван Шамякин. – Москва : Известия, 1978. – 638 с.

Іван Пятровіч Шамякін – народны пісьменнік Беларусі, празаік, драматург, грамадскі дзеяч. Герой Сацыялістычнай працы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа, Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне тэатральнага мастацтва, кінематаграфіі, радыё і тэлебачання.

Да выбару года