1976

Кніга Аляксандра Ковінькі «Смішне пригинає, смішнє й виправляє» з аўтографам аўтара: «Чудовому білорускому майстру сатиричної музи, дорогому Андрею Егоровічу Макаёнак. Сердечно! 3.XI.1976 г. Ол. Ковінька».

Ковінька, А. І. Смішне пригинає, смішне й виправляє : оповідання гуморістічні й новелі сатиричні / А. І. Ковінька. – Харків : Прапор, 1975. – 200 с.

Аляксандр Іванавіч Ковінька – украінскі пісьменнік, гумарыст, сатырык і публіцыст.

Кніга Віктара Казько «Здравствуй и прощай!» з дароўным надпісам аўтара: «Андрею Егоровичу Макаёнку, чтобы было только здравствуй в Високосный и все другие годы и чтобы Вы здравствовали всегда! 23.XII.76 г. В. Козько».

Козько, В. Здравствуй и прощай : повести / В. Козько. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 448 с. : ил.

Казько Віктар Апанасавіч – беларускі празаік. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола, Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа.

Кніга Георгія Папова «За тридевять планет» з дароўным надпісам на тытульным лісце: «Андрею Макаёнку с самыми добрыми чувствами и пожеланиями. 28.XII.76 г. Георгий Попов».

На апошняй старонцы кнігі: «Дорогой Андрей! Хороша или плоха эта книга, – судить не мне. Я твердо знаю лишь одно: она, эта книга, написана не была бы, если бы я не чувствовал твоего локтя, если бы не был уверен, что ты поймешь и поддержишь… Г. П.»

Попов, Г. За тридевять планет : повесть / Г. Попов. – Минск : Маст. літ., 1976. – 304 с. : ил.

Георгій Лявонцьевіч Папоў – савецкі беларускі пісьменнік. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Заслужаны работнік культуры Беларусі.

Кніга Івана Шамякіна «Атланты и кариатиды» з дароўным надпісам: «Любови Ивановне и Андрею – с пожеланием настоящего счастья вам, и это будет радостно мне. Иван Шамякин. 14.VIII.76 г.»

Шамякин, И. Атланты и кариатиды. Снежные зимы : романы / Иван Шамякин. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 622 с.

Іван Пятровіч Шамякін – народны пісьменнік Беларусі, празаік, драматург, грамадскі дзеяч. Герой Сацыялістычнай працы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа, Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне тэатральнага мастацтва, кінематаграфіі, радыё і тэлебачання.

Да выбару года