1975

Кніга Васіля Рыгоравіча Бальшака «Вас викликає вчителька» з дароўным надпісам аўтара: «Таленовитому і симпатичному Андрею Макайонку од бувшого письменника – всілякіх радосців земных! Будзьмо! І – не забудзьмо! Авось. Подпіс. 28.VI.75».

Большак, В. Вас викликає вчителька : одноактні п’єси / В. Большак. – Київ : Мистецтво, 1974. – 110 с.

Васіль Рыгоравіч Бальшакукраінскі савецкі пісьменнік, драматург. Савецкі дзяржаўны дзеяч. 

Кніга Андрэя Вазнясенскага «Выпусти птицу» з дароўным надпісам аўтара: «Любимому Андрею. Вознесенский – 75».

Вознесенский, А. Выпусти птицу : стихи и поэмы / Андрей Вознесенский. – Москва : Современник, 1974. – 248 с.

Андрэй Андрэевіч Вазнясенскі – савецкі і расійскі паэт, публіцыст, мастак і архітэктар. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР і прэміі Урада Расійскай Федэрацыі. Адзін з самых вядомых паэтаў сярэдзіны XX стагоддзя.

Кніга Святланы Яўсеевай «Зову» з дароўным надпісам аўтара: «Андрею – человеку. Андрею Егоровичу редактору моего родного журнала и Андрею Макаёнку, которого все знают. 9.IV.75 г. С. Евсеева».

Евсеева, С. Зову! : стихи и поэмы / С. Евсеева. – Минск : Маст. літ., 1974. – 96 с.

Святлана Георгіеўна Яўсеева – руская  паэтка, перакладчык.

Кніга Міколы Гроднева «Зоркаўкі» з дароўным аўтографам аўтара: «Андрэю Ягоравічу – земляку! Пра земляка (у гэтай брашуры) ад земляка. Са шчырай падзякай. Мік. Гроднеў. 3/III-75 г.»

Гроднеў, М. Зоркаўкі : дакументальная аповесць / Мікола Гроднеў. – Мінск : Беларусь, 1975. – 80 с. : іл.

Мікалай Пятровіч Гроднеўпразаік, журналіст. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Кніга Віктара Казько «Високосный год» з дароўным надпісам ад аўтара: «Андрею Егоровичу Макаенку с радостью и опаской. Вечный его должник. 10.I.75 г.»

Козько, В. Високосный год : повесть / Виктор Козько. – Минск : Маст. літ., 1974. – 176 с.

Віктар Апанасавіч Казько – беларускі пісьменнік, празаік. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа.

Кніга Сяргея Красікава «Раздумья» з дароўным надпісам ад аўтара: «С уважением Андрею Егоровичу Макаенку. Сергей Красиков. 9 сентября 1975 г.»

Красиков, С. Раздумья : стихи и поэма / Сергей Красиков. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 87 с.

Сяргей Паўлавіч Красікаў – рускі савецкі паэт, празаік.

Кніга Яўгена Крупенькі «Бусліны човен» з дароўным надпісам аўтара: «Дарагі Андрэй Ягоравіч – вам шчыра. Яўген Крупенька. 31.X-75».

Крупенька, Я. Бусліны човен : лірыка / Яўген Крупенька. – Мінск : Маст. літ., 1975. – 112 с. : іл.

Яўген Міхайлавіч Крупенька – беларускі паэт, перакладчык. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Кніга п’ес Аляксандра Левады з дароўным надпісам аўтара: «Боевому однополчанину по драматургии, дорогому белорусскому побратиму, талантливому как черт, Андрею Егоровичу Макаёнку – с любовью и уважением. Александр Левада. 9. X.1975 г.»

Левада, О. Книга п’ес / Олександр Левада. – Київ : Дніпро, 1975. – 667 с.

Аляксандр Сцяпанавіч Левада – савецкі і ўкраінскі пісьменнік, драматург і сцэнарыст.

Кніга Пятра Лявонавіча Лебедзева «Мы – алексеевцы» з дароўным надпісам аўтара: «Андрею Егоровичу Макаенку, моему доброму другу, храброму воину и замечательному человеку. Автор. 9 мая 1975 г. Петр Лебедев».

Лебедев, П. Мы – алексеевцы / П. Лебедев. – Минск : Беларусь, 1975. – 288 с.

Пётр Лявонавіч Лебедзеў партызанскі разведчык.

Кніга Георгія Юрчанкі «Народная сінаніміка» з дароўным надпісам аўтара: «Макаёнку Андрэю Ягоравічу з найлепшымі пажаданнямі. Лістапад 1975. Г. Юрчанка».

Юрчанка, Г. Ф. Народная сінаніміка / Г. Ф. Юрчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 280 с.

Георгій Фёдаравіч Юрчанка – паэт-сатырык, парадыст, крытык, мовазнавец. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Кніга Ігара Мікалаевіча Нікалаева «Запах пороха» з дароўным надпісам аўтара: «Андрею Егоровичу, старому солдату, в память о суровых годах войны. 5.11.75 г. Игорь Николаев.»

Николаев, И. Н. Запах пороха / И. Н. Николаев. – Москва : Воениздат, 1975. 158 с.

Ігар Мікалаевіч Нікалаеўрускі пісьменнік, празаік.

Кніга «Песні народных свят і абрадаў» з дароўным надпісам ад Ніла Гілевіча: «Дарагому Андрэю Ягоравічу Макаёнку, які любіць і цэніць жывое народнае слова. 1975. Ніл Гілевіч».

Песні народных свят і абрадаў : беларускі фальклор у сучасных запісах / уклад. і рэд. Н. С. Гілевіча. – Мінск : Выд-ва БДУ, 1974. – 464 с.

Ніл Сымонавіч Гілевіч – народны паэт Беларусі, празаік, драматург, перакладчык. Заслужаны дзеяч навукі, літаратуразнавец.

Кніга Георгія Фёдаравіча Юрчанкі «І сячэ і паліць» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю Ягоравічу Макаёнку са шчырай павагай. 3-11-1975 г. Г. Юрчанка».

Юрчанка, Г. Ф. І сячэ і паліць: устойлівыя словазлучэнні ў гаворцы Мсціслаўшчыны / Г. Ф. Юрчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 294 с.

Георгій Фёдаравіч Юрчанка – паэт-сатырык, парадыст, крытык, мовазнавец. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Да выбару года