1973

Кніга Антона Алешкі «Дороги без следов» з дароўным надпісам ад сям’і пісьменніка Антона Алешкі: «Андрею Егоровичу Макаенку – другу отца – в знак большого уважения от семьи писателя Антона Алешко 19.I.73.»

Алешко, А. А. Дороги без следов / А. А. Алешко. – Минск : Маст. літ., 1972. – 280 с. : іл.

Антон Антонавіч Алешка – беларускі пісьменнік, празаік. Член Саюза пісьменнікаў СССР.

Кніга «Беларускі народны тэатр батлейка» з дароўным надпісам аднаго з аўтараў Алега Канстанцінавіча Саннікава: «Андрэй! Кнігу можна не чытаць, але дадатак варта перачытаць. Шчыра і з пашанай Алег Саннікаў. 12.12.73 г.»

Барышаў, Г. І. Беларускі народны тэатр батлейка / Г. І. Барышаў, А. К. Саннікаў ; выд-ва М-ва выш., сярэдняй і праф. адукацыі БССР. – Мінск, 1962. – 162 с.

Гурый Іларыёнавіч Барышаў – вядомы вучоны і педагог, тэатразнавец, драматург, прафесар, доктар мастацтвазнаўства, член-карэспандэнт Беларускай акадэміі адукацыі, ганаровы член  UNIMA (Міжнародны саюз лялечных тэатраў).

Алег Канстанцінавіч Саннікаўбеларускі літаратуразнавец і тэатразнавец. Кандыдат філалагічных навук. 

Кніга «Беларускі народны тэатр «Батлейка» і яго ўзаемасувязі з рускім «Вяртэпам» і польскай «Шопкай» з аўтографам: «Андрэю Макаёнку ад паловы аўтараў гэтай брашуры. Другая палова, безумоўна, далучаецца. Старонак тут не вельмі многа, але нам быццам удалося прасачыць сапраўдны ўзаемаўплыў. То і дорага. 12.12.73г. А. Саннікаў».

Барышаў, Г. І. Беларускі народны тэатр «Батлейка» і яго ўзаемасувязі з рускім «Вяртэпам» і польскай «Шопкай» / Г. І. Барышаў, А. К. Саннікаў. – Мінск : Выд-ва Акад. навук БССР, 1963. – 42 с.

Гурый Іларыёнавіч Барышаў – вядомы вучоны і педагог, тэатразнавец, драматург, прафесар, доктар мастацтвазнаўства, член-карэспандэнт Беларускай акадэміі адукацыі, ганаровы член UNIMA (Міжнародны саюз лялечных тэатраў).

Алег Канстанцінавіч Саннікаўбеларускі літаратуразнавец і тэатразнавец. Кандыдат філалагічных навук.

Кніга «Беларускі фальклор у сучасных запісах» з дароўным надпісам ад В. А. Захаравай і Р. І. Яраслаўцавай: «Андрэю Ягоравічу Макаёнку з глыбокай павагай і шчырымі пажаданнямі новых вялікіх творчых поспехаў. Подпісы: В. А. Захарава, Р. Яраслаўцава. 4.V.73 г.»

Беларускі фальклор у сучасных запісах : Брэсцкая вобласць / склад. В. А. Захарава. – Мінск : Выд-ва БДУ, 1973. – 302 с.

В. А. Захарава – дацэнт кафедры рускай савецкай літаратуры Беларускага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна.

Р. І. Яраслаўцава – выкладчык Беларускага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна.

Кніга Алега Канстанцінавіча Саннікава «Сатырычныя характары беларускіх камедый» з дароўным надпісам ад аўтара: «Андрею Макаёнку с глубоким уважением. Книга эта уже старая, но, говорят, старый конь борозды не портит. 12.12.73 г. Олег Санников ».

Саннікаў, А. К. Сатырычныя характары беларускіх камедый / А. К. Саннікаў. – Мінск : Выд-ва Акад. навук БССР, 1961. – 166 с.

Алег Канстанцінавіч Саннікаўбеларускі літаратуразнавец і тэатразнавец. Кандыдат  філалагічных навук.

Да выбару года