1971

Кніга Марка Віленскага «Анонимка» з дароўным надпісам ад аўтара: «Андрею Егоровичу Макаенку – с уважением от автора. Марк Виленский. 9 янв. 71 г.»

Виленский, М. Э. Анонимка / М. Э. Виленский. – Москва : Правда, 1970. – 64 с.

Марк Эзровіч Віленскі – савецкі пісьменнік, журналіст, фельетаніст, перакладчык. У 1960-я гг. працаваў ў часопісе «Крокодил». Спецыялізаваўся на палітычных памфлетах. 

Кніга Адама Іосіфавіча Залескага «Героический подвиг миллионов в тылу врага» з дароўным надпісам аўтара: «Глыбокапаважанаму Андрэю Ягоравічу Макаёнку ад аўтара. 7.II.71 г. Подпіс».

Залесский А. И. Героический подвиг миллионов в тылу врага : помощь населения партизанских зон народным мстителям / А. И. Залесский. – Минск : Беларусь, 1970. – 348 с.

Адам Іосіфавіч Залескі – савецкі і беларускі гісторык, этнограф, дзяржаўны дзеяч. Доктар гістарычных навук, прафесар.

Кніга Валянціна Аляксеевіча Нежынскага «Солдаты умирают с оружием» з дароўным надпісам аўтара: «Андрею Егоровичу Макаёнку дружески и сердечно. В. Нежинский. 27.5.71 г. Черкесск».

Нежинский,  В. А. Солдаты умирают с оружием / В. А. Нежинский. – Ставрополь : Ставропол. кн. изд-во, 1971. – 336 с.

Валянцін Аляксеевіч Нежынскі – заслужаны журналіст Карачаева-Чаркескай Рэспублікі, пісьменнік, франтавік.

Кніга «Сквозь огонь и смерть» (складальнік У. Карпаў) з дароўным надпісам складальніка: «Дорогому Андрею Макаенку с уважением к его мужеству и чести. 5.II.71 года. Вл. Карпов».

Сквозь огонь и смерть : [сборник воспоминаний о Минске периода Великой Отечественной войны] / сост. и авт. вступ. статьи В. Б. Карпов. – Минск : Беларусь, 1970. – 396 с.

Уладзімір Барысавіч Карпаў – беларускі пісьменнік, літаратуразнавец, крытык.

Да выбару года