1953-1969

1953

Кніга Міколы Аўрамчыка «Шляхамі дружбы» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю Макаёнку – сябру і пісьменніку ад усяго сэрца. 9.2.53 г.»

Аўрамчык, М. Шляхамі дружбы : вершы / М. Аўрамчык. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР маст. літ., 1952. – 130 с.

Мікола Якаўлевіч Аўрамчык – беларускі паэт, празаік, перакладчык. Член Саюза пісьменнікаў СССР. Лаўрэат Літаратурнай прэміі Беларускай ССР імя Янкі Купалы. Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР.

1954

Кніга Чыміт-Доржы Цыдэндамбаевіча Цыдэндамбаева «Стихотворения» з дароўным надпісам аўтара на бурат-мангольскай мове.  Мінск, 1954 год.

Цыдендамбаев, Ч. Стихотворения / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Сов. писатель,  1953. – 126 с.

Чыміт-Доржы Цыдэндамбаевіч Цыдэндамбаеў –   бурацкі пісьменнік і паэт. 

1955

Кніга Антона Бялевіча «Жывая рака» з дароўным надпісам аўтара: «Дарагому Андрэю – чалавеку, якога я люблю».

Бялевіч, А. Жывая рака / А. Бялевіч. –  Мінск : Дзярж. выд-ва  БССР маст. літ., 1955. – 166 с.

Антон Пятровіч Бялевіч — беларускі пісьменнік, паэт, перакладчык.

1958

Кніга Аляксея Кулакоўскага «Повести и рассказы» з дароўным надпісам аўтара: «Маім дарагім і блізкім сябрам Андрэю і Лене. Ваш Аляксей Кулакоўскі. 30.VIII.1958».

Кулаковский, А. Повести и рассказы / А. Кулаковский. – Минск : Гос. изд-во БССР худ. лит., 1958. – 430 с.

Аляксей Мікалаевіч Кулакоўскі – беларускі пісьменнік, перакладчык, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа. Заслужаны работнік культуры БССР.

Па матывах аповесці пісьменніка «Невестка» Андрэем Макаёнкам быў напісаны сцэнарый мастацкага кінафільма «Счастье нужно беречь». Фільм быў зняты ў 1958 годзе рэжысёрам Іосіфам Шульманам на кінастудыі «Беларусьфільм».

 


Кніга Максіма Лужаніна «Прасторы» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю Макаёнку, мужнаму драматургу. 15.V.58. Максім Лужанін».

Лужанін, М. Прасторы : кніга паэзіі / М. Лужанін. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР маст. літ., 1958. – 191 с.

Максім Лужанін (сапраўднае імя – Аляксандр Амвросьевіч Каратай) – беларускі савецкі паэт, празаік, кінадраматург і перакладчык. Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР. Заслужаны дзеяч культуры Польшчы. Член Саюза пісьменнікаў  СССР. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа.

1960

Кніга «Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения» з дароўным надпісам: «Дорогой Андрей! Не могу вынести твоего сожаления. Возьми. Читай. Подрастай. 27.XI.60 г.»

Аўтар дароўнага надпісу не ўстаноўлены.

Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения / ред., вступит. статья и коммент. Н. К. Гудзия; оформление по рисункам Ф. И. Тихомирова. – Москва : Academia, 1934. – 497 с. : ил.

 

 

 


Кніга Навума Кісліка «Поиск» з дароўным надпісам аўтара: «Андрею Макаенку – просто от всей от души и без всякого зазрения совести. Наум Кислик. 9.I.1960 г.»

Кислик, Н. Поиск : стихи / Н. Кислик. – Минск : Гос. изд-во БССР худ. лит., 1959. – 67 с.

Навум Кіслік – паэт, перакладчык, член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

 

 

 


Кніга «Україна сміється» з дароўным надпісам на украінскай мове: «Дорогому Андрію Макайонку чудесному хлопцеві і драматургові на згадку про українську декаду. 19.XI.60 р. Подпіс».

Аўтар дароўнага надпіса не ўстаноўлены.

Україна сміється : сатіра та гумор в трьох томах. Т. 1. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 393 с.

1963

Кніга Івана Мележа «Што ён за чалавек» з дароўным надпісам аўтара: «Андрэю – на памяць пра Крымскую наберажную, мінскі асфальт і яблынкі за дачным плотам, з любоўю – Іван Мележ. 19.3.63 г.»

Мележ, І. Што ён за чалавек : апавяданні, аповесці, нарысы / Іван Мележ. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР маст. літ., 1961. – 478 с.

Іван Паўлавіч Мележнародны пісьменнік Беларусі. Празаік, драматург, публіцыст. Лаўрэат Ленінскай прэміі, Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа, Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

1965

Кніга Рыгора Няхая «Навальнічнае рэха» з дароўным надпісам аўтара: «Дарагому Андрэю ад шчырага сэрца піша Рыгор Няхай. 14 мая 1965 г. Мінск».

Няхай, Р. Навальнічнае рэха : аповесці і апавяданні / Р. Няхай. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР маст. літ., 1958. – 268 с.

Рыгор Восіпавіч Няхай – беларускі пісьменнік, паэт, празаік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

1966

Кніга Ніла Гілевіча «Да новых венікаў» з дароўным надпісам аўтара: «Славутаму сатырычнаму зубру Андрэю Макаёнку – ад радавога арміі смеху. 22. XII.66 г. Ніл Гілевіч».

Гілевіч, Н. Да новых венікаў : сатыра / Н. Гілевіч. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР маст. літ., 1963. – 100 с.

Ніл Сымонавіч Гілевіч – народны паэт Беларусі,  празаік, драматург, перакладчык. Заслужаны дзеяч навукі. Літаратуразнавец.

1968

Кніга «Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (том 1) з дароўным надпісам ад аўтараў артыкулаў, якія змешчаны ў гэтым томе: «Выдатнаму драматургу Андрэю Макаёнку з глыбокай павагай і самымі добрымі пажаданнямі – аўтары: Ю. Пшыркоў, А. Коршунаў, М. Прашковіч, В. Зайцаў, В. Чамярыцкі, П. Ахрыменка, М. Грынчык. Мінск, 1968».

Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры : у 2 т. / рэдкал.: Барысенка В. В. [і інш.]. – Т. 1 : З старажытных часоў да канца XVIII ст. –  Мінск : Навука і тэхніка, 1968. –  448 с. : іл.

Юльян Сяргеевіч Пшыркоў – доктар філалагічных навук, прафесар. Пісьменнік, крытык, літаратуразнавец. Заслужаны дзеяч навукі БССР. Член Саюза пісьменнікаў СССР.

Аляксандр Фаміч Коршунаўлітаратуразнавец, кандыдат філалагічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Я. Коласа.

Мікалай Іванавіч Прашковіч – літаратуразнавец, крытык, перакладчык.

Вячаслаў Антонавіч Чамярыцкі – беларускі філолаг і крытык, кандыдат філалагічных навук.

Павел Паўлавіч Ахрыменка – беларускі і ўкраінскі крытык, літаратуразнавец і фалькларыст, доктар філалагічных навук, прафесар.

Мікалай Міхайлавіч Грынчык – літаратуразнавец, крытык, доктар філалагічных навук, прафесар.  Заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР.

Вячаслаў Кандратавіч Зайцаў – літаратуразнавец-славіст, перакладчык.

1969

Кніга Юркі Гаўрука «Іскры з крэменя» з дароўным надпісам аўтара: «Дарагому Андрэю Ягоравічу Макаёнку з пашанай і любоўю ад шчырага сэрца. 21/ IV.1969 г. Ю. Гаўрук».

Гаўрук, Ю. Іскры з крэменя : вершы і пераклады / Ю. Гаўрук. – Мінск : Беларусь, 1969. – 128 с.

Юрый Паўлавіч Гаўрук – перакладчык, паэт, літаратурны крытык. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

 

 


Кніга «Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (том 2) з дароўным надпісам ад калектыву аўтараў артыкулаў, якія ўвайшлі ў гэты том: «Дарагому Андрэю Ягоравічу Макаёнку з глыбокай удзячнасцю за падтрымку і сардэчнымі пачуццямі. Аўтары: Ю. Пшыркоў, М. Грынчык, В. Каваленка, М. Мушынскі, У. Казбярук, В. Чамярыцкі, А. Мальдзіс і іншыя. Мінск, 12.VII.69».

Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры : у 2 т. / рэдкал.: Барысенка В. В. [і інш.]. – Т. 2 : Літаратура XIX — пачатку XX ст. – Мінск : Навука і тэхніка, – 620 с. : іл.

Юльян Сяргеевіч Пшыркоў – доктар філалагічных навук, прафесар. Заслужаны дзеяч навукі БССР, член Саюза пісьменнікаў СССР. Пісьменнік, крытык, літаратуразнавец.

Мікалай Міхайлавіч Грынчык – літаратуразнавец, крытык, доктар філалагічных навук, прафесар. Заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР.

Віктар Антонавіч Каваленка – празаік, крытык, літаратуразнавец. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Заслужаны дзеяч навукі Беларусі, доктар філалагічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, Літаратурнай прэміі Саюза пісьменнікаў СССР.

Міхаіл Іосіфавіч Мушынскі – літаратуразнавец, тэкстолаг, літаратурны крытык, доктар філалагічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа.

Уладзімір Міхайлавіч Казбярук – літаратуразнавец, крытык, кандыдат філалагічных навук.

Вячаслаў Антонавіч Чамярыцкі – беларускі філолаг і крытык, кандыдат філалагічных навук.

Адам Восіпавіч Мальдзіс – літаратуразнавец, крытык, празаік, публіцыст. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа.

Да выбару года